Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 03 Năm 2018
  • Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Lê Xoay
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
  Đang truy cập: 56  
 
2 6 1 5 5 1 7
 
 
Thông báo
Thông báo điểm sàn và Hướng dẫn tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

—————

Số: 669/SGD&ĐT-GDTrH

V/v: Thông báo điểm sàn và Hướng dẫn tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 7 năm 2011

 

 

Kính gửi:

Các trường Trung học phổ thông.

 

 Căn cứ: Quy chế tuyển sinh vào các trường THCS, THPT ban hành kèm theo quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Quyết định số 536/QĐ-CT ngày 28/2/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về hình thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2011-2012 tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 328/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/4/2011 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-SGD&ĐT ngày 27/5/2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về việc: Phân bổ chỉ tiêu phát triển GD&ĐT hệ công lập năm học 2011-2012;

Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 tỉnh Vĩnh Phúc;

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc qui định điểm sàn và hướng dẫn tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM SÀN:

- Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Tam Đảo, Sông Lô, Bình Xuyên, Tam Dương và Lập Thạch: Điểm sàn là 11,0 điểm.

- Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Yên Lạc và Thành phố Vĩnh Yên (trừ trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và DTNT Tỉnh): Điểm sàn là 12,0 điểm.

- Các trường THPT thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường và Thị xã Phúc Yên: Điểm sàn là 14,0 điểm.

Căn cứ điểm sàn, kết quả thi và chỉ tiêu giao, Hội đồng tuyển sinh các nhà trường xác định điểm chuẩn của trường (không thấp hơn điểm sàn qui định), thực hiện tuyển sinh theo hướng dẫn tại văn bản số 328/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/4/2011 của sở GD&ĐT.

Đối với học sinh thi tại trường THPT Dân tộc nội trú Vĩnh Phúc có nguyện vọng xét tuyển vào một trường THPT khác, được xét tuyển như học sinh dự thi tại trường THPT đó.

II. HƯỚNG DẪN TUYỂN BỔ SUNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THPT MỚI CHUYỂN ĐỔI TỪ BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP:

Căn cứ vào điểm sàn qui định cho từng địa bàn và kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011-2012, một số trường THPT mới chuyển đổi từ trường bán công sang công lập chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Để đảm bảo kế hoạch tuyển sinh của ngành, Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu thực hiện tuyển bổ sung như sau:

1. Nguyên tắc tuyển:

- Chỉ tuyển học sinh thi tại các trường THPT trên cùng địa bàn huyện, thành phố, thị xã (Riêng trường THPT Nguyễn Duy Thì được tuyển các học sinh dự thi tại trường THPT Xuân Hòa).

- Điểm xét tuyển của các học sinh tuyển bổ sung không thấp hơn điểm chuẩn của trường học sinh đăng kí tuyển bổ sung.

- Học sinh thuộc đối tượng tuyển bổ sung cam kết không chuyển trường.

2. Lịch thời gian:

- Từ ngày 13/7/2011 đến hết ngày 20/7/2011: Học sinh nộp đơn xin tuyển bổ sung tại các trường.

- Ngày 21/7/2011: Thực hiện công tác xét tuyển tại các nhà trường.

- Ngày 22/7/2011: Các trường duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở GD&ĐT.

Yêu cầu tất cả các trường THPT niêm yết văn bản này tại bảng tin của nhà trường và thông cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh được biết.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lãnh đạo Sở.

- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

  

(đã kí)

 

 Nguyễn Xuân Trường

 

 

Ngày 17/07/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

Lịch thi và sơ đồ phòng thi KSCL lần 3 năm học 2016-2017
225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Hệ quả của mở trường đại học ồ ạt
Các bước để chọn khối học cho phù hợp với khả năng bản thân
Thông báo điểm thi khảo sát chất lượng ôn thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2015
Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2016
Trường THPT Lê Xoay tổng kết cuộc thi "Ý tưởng khoa học" dành cho học sinh năm học 2015 - 2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ XOAY

 Địa chỉ: Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3839489 - Email: admin@thptlexoay.edu.vn hoặc c3lexoay@vinhphuc.edu.vn