Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 03 Năm 2018
  • Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Lê Xoay
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
  Đang truy cập: 61  
 
2 6 1 5 5 2 3
 
 
Kết quả thi Kết quả thi HSG
Kết quả Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio, Vinacal Năm học 2011-2012

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————

————————————

Số: 74/SGD&ĐT-GDTrH

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 02 năm 2012

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio, Vinacal

Năm học 2011-2012

 Thực hiện nhiệm vụ năm học, trong các ngày từ 07 đến 09/02/2012, Sở GD&ĐT đã tổ chức kỳ thi giải toán trên Máy tính cầm tay (MTCT) bậc Trung học năm học 2011-2012. Sau đây là kết quả và một số nhận xét về kỳ thi.

1.     Công tác chuẩn bị:

Thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt việc giảng dạy giải toán trên trên MTCT. Ôn tập cho học sinh, tổ chức kỳ thi ở cấp cơ sở, thành lập đội tuyển dự kỳ thi cấp tỉnh.

Tham dự kỳ thi năm nay có đội tuyển của 09 phòng GD&ĐT, 05 TTGDTX và 26 trường THPT (năm học trước có 09 phòng GD&ĐT, 04 TTGDTX, 25 trường THPT) với số lượng thí sinh:

Khối THCS: có 118 học sinh, trong đó lớp 8: 23 học sinh, lớp 9: 95 học sinh (năm học trước có 122 học sinh). Các thí sinh chỉ được dự thi ở bộ môn Toán.

Khối Bổ túc THPT: có 23 học sinh dự thi của 05 TTGDTX: Lập Thạch, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo và Yên Lạc. Các thí sinh chỉ được dự thi ở bộ môn Toán (năm học trước có 16 học sinh dự thi).

Khối THPT: có 439 học sinh dự thi ở 04 bộ môn Toán (129 thí sinh), Vật lý (105 thí sinh), Hóa học (103 thí sinh) và Sinh học (102 thí sinh), trong đó lớp 11 có 74 học sinh, lớp 12 có 365 học sinh (năm học trước có 398 học sinh dự thi).

Sở GD&ĐT thành lập Hội đồng coi, chấm thi chung cho cả 3 khối.

Rút kinh nghiệm các kỳ thi trước, kỳ thi lần này các đơn vị đã phân công cán bộ, giáo viên đưa học sinh đi dự thi đúng thời gian và địa điểm đã được hướng dẫn.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nơi dặt Hội đồng coi thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho Hội đồng.

Công tác coi, chấm thi và xếp giải áp dụng theo Qui chế thi học sinh giỏi do Bộ GD&ĐT ban hành.

Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng qui chế.

2. Kết quả kỳ thi:

Khối THCS: 60 học sinh đạt giải (đạt tỷ lệ 50,8%), trong đó có: 02 giải nhất, 10 giải nhì, 33 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Khối THPT:

Môn Toán: 74 thí sinh đạt giải (đạt tỷ lệ 57,4%), trong đó: 05 giải nhất, 04 giải nhì, 40 giải ba và 25 giải KK.

Môn Vật lý: 36 thí sinh đạt giải (đạt tỷ lệ 34,3%), trong đó: 03 giải nhất, 05 giải nhì, 20 giải ba và 08 giải KK.

Môn Hóa học: 39 thí sinh đạt giải (đạt tỷ lệ 37,9%), trong đó: 05 giải nhất, 02 giải nhì, 23 giải ba và 09 giải KK.

Môn Sinh học: 58 thí sinh đạt giải (đạt tỷ lệ 56,9%), trong đó: 01 giải nhất, 08 giải nhì, 23 giải ba và 26 giải KK.

Khối BTTHPT: 09 thí sinh đạt giải (đạt tỷ lệ 39,1%), trong đó: 01 giải nhì, 02 giải ba, 06 giải KK.

(Có phụ lục kết quả cụ thể từng môn, từng đơn vị và danh sách học sinh đạt giải kèm theo thông báo này).

Qua kết quả kỳ thi cho thấy:

Khối THCS, ngoài các phòng GD&ĐT Yên Lạc, Vĩnh Tường có chất lượng cao trong các kỳ thi trước, các đơn vị còn lại có số lượng và chất lượng giải không ổn định qua các kỳ thi gần đây.

Khối THPT, ngoài trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vẫn khẳng định được chất lượng giải qua các kỳ thi trước, kỳ thi này các trường THPT: Yên Lạc, Lê Xoay, Ngô Gia Tự, Bình Sơn, Đội Cấn, Trần Phú, Bình Xuyên, Hai Bà Trưng là những trường có số lượng, chất lượng học sinh đạt giải cao.

Khối Bổ túc THPT có điểm thi thấp hơn so với các kỳ thi trước.

Một số nhận xét về bài làm của học sinh:

Khối THCS: Chất lượng bài làm có sự phân hóa rõ rệt giữa các thí sinh. Qua nhận xét của tổ chấm cho thấy, nhiều thí sinh còn yếu về kiến thức toán, chưa biết các trình bày tóm tắt lời giải, những phần trọng tâm khi trình bày lời giải.

Khối THPT: ngoài học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, nhiều thí sinh còn yếu về kiến thức bộ môn, chưa biết cách trình bày phần trọng tâm khi tóm tắt lời giải.

3. Kết quả chọn đội tuyển dự thi khu vực:

Căn cứ kết quả chấm thi, Hội đồng chấm thi đã chọn các đội tuyển dự thi quốc gia (từ ngày 09 đến 11/3/2012 tại tỉnh Thái Nguyên) như sau:

-Đội tuyển Toán khối THCS: gồm 05 học sinh thuộc 04 phòng GD&ĐT Vĩnh Tường (02 học sinh), Bình Xuyên (01 học sinh), Sông Lô (01 học sinh), Yên Lạc (01 học sinh), có điểm thi từ 25,25 trở lên (thang điểm 30).

-Đội tuyển Toán khối THPT: gồm 05 học sinh thuộc các trường THPT: Chuyên Vĩnh Phúc (04 học sinh) Nguyễn Viết Xuân (01 học sinh) có điểm thi từ 27,5 trở lên (thang điểm 30).

-Đội tuyển Toán khối BTTHPT: gồm 05 học sinh thuộc các TTGDTX: Tam Đảo (02 học sinh), Lập Thạch (01 học sinh), Vĩnh Tường (01 học sinh), Bình Xuyên (01 học sinh).

-Đội tuyển Vật lí khối THPT: gồm 05 học sinh của các trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (03 học sinh), Ngô Gia Tự (01 học sinh), Bình Xuyên (01 học sinh), có điểm thi từ 25,5 trở lên (thang điểm 30).

-Đội tuyển Hóa học khối THPT: gồm 05 học sinh của các trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (04 học sinh), Yên Lạc (01 học sinh), có điểm thi từ 27,0 trở lên (thang điểm 30).

-Đội tuyển Sinh học khối THPT: gồm 05 học sinh thuộc các trường THPT: Chuyên Vĩnh Phúc (04 học sinh) và Trần Phú (01 học sinh), có điểm thi từ 25,5 trở lên (thang điểm 30).

-Đội tuyển đồng đội gồm 06 học sinh, là những thí sinh có điểm thi cao nhất của mỗi bộ môn.

(Danh sách học sinh của các đội tuyển kèm theo công văn này)

Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn riêng về kế hoạch tổ chức ôn tập và tham dự kỳ thi quốc gia cho các đội tuyển.

 Trên đây là kết quả và một số nhận xét về kỳ thi. Căn cứ kết quả, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và sử dụng MTCT vào dạy – học. Các đơn vị chưa có đội tuyển dự thi cần có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng để tham dự vào kỳ thi sau.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Sở.

-Các phòng GD&ĐT.

-Các trường THPT.

-Các TTGDTX.

-Các phòng / ban sở.

-Lưu VT, GDTrH

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã kí)

 

 

Nguyễn Xuân Trường

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG THPT: LÊ XOAY
(Kèm theo thông báo số: 74/SGD&ĐT-GDTrH ngày 15/02/2012 của SGD&ĐT Vĩnh Phúc)
               
tt Họ và tên Ngày sinh Môn Lớp Điểm Giải
1 Nguyễn Hồng Ngọc 8/26/1994 Hóa học 12A2 19.00 Ba
2 Nguyễn Thị  Hồng 12/28/1994 Hóa học 12A1 15.00 KK
3 Vũ Đức Tĩnh 5/15/1994 Sinh học 12A10 24.00 Ba
4 Lưu Thanh Hùng 9/13/1994 Sinh học 12A8 21.00 Ba
5 Nguyễn Văn Duy 6/2/1994 Sinh học 12A8 19.00 Ba
6 Ngô Ngọc  Duy 9/5/1994 Sinh học 12A8 19.00 Ba
7 Vũ Văn Dũng 10/24/1994 Sinh học 12A8 18.00 Ba
8 Đinh Văn Minh 3/10/1994 Toán  12A2 21.00 Ba
9 Chu Thị Trang 7/25/1994 Toán  12A1 18.50 Ba
10 Trần Trọng Viết 8/24/1994 Toán  12A1 18.50 Ba
11 Nguyễn Duy Linh 8/19/1994 Toán  12A2 17.50 Ba
12 Phùng Văn Lực 10/7/1994 Toán  12A10 16.50 KK
13 Bùi Thị Thanh Hương 10/12/1994 Vật lý 12A1 24.00 Nhì
14 Bùi Minh Hiếu 6/11/1994 Vật lý 12A2 23.00 Ba
15 Nguyễn Minh Hải 6/27/1994 Vật lý 12A1 18.00 Ba
16 Bùi Anh Tuấn 9/1/1994 Vật lý 12A1 18.00 Ba
17 Lê Trung Hiếu 4/10/1994 Vật lý 12A2 15.50 KK
Danh sách có 17 học sinh.        

 Tệp đính kèm:
02_THPT.xls

Ngày 19/02/2012
Đăng bởi: Nguyễn Trần Quang  
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

Lịch thi và sơ đồ phòng thi KSCL lần 3 năm học 2016-2017
225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Hệ quả của mở trường đại học ồ ạt
Các bước để chọn khối học cho phù hợp với khả năng bản thân
Thông báo điểm thi khảo sát chất lượng ôn thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2015
Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2016
Trường THPT Lê Xoay tổng kết cuộc thi "Ý tưởng khoa học" dành cho học sinh năm học 2015 - 2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT LÊ XOAY

 Địa chỉ: Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3839489 - Email: admin@thptlexoay.edu.vn hoặc c3lexoay@vinhphuc.edu.vn